Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPROSZENIE "SERCE W PLECAKU" Rekonstrukcja historyczna 1914-1939

Informacja dotycząca rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym 2021/2022

 Zajęcia w szkole dla dorosłych kształcącej się w systemie stacjonarnym  rozpoczynają się w czwartek tj. 2 września 2021r. zgodnie z załączonym  planem  zajęć znajdującym  się w zakładce SŁUCHACZ - PLAN LEKCJI.

Zajęcia w szkole dla dorosłych kształcącej się w systemie zaocznym rozpoczynają się 10.09.2021r.                                                               Harmonogram zajęć dla semestru I i III  Liceum Ogólnokształcącącego dla Dorosłych ( zaoczne) dostępny w zakładce SŁUCHACZ -PLAN LEKCJI


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym 2021/2022

PLANY LEKCJI rok szkolny 2021-2022

Harmonogram egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

Kwalifikacje:

  1. MS.09 -21 czerwca 2021r. ( poniedziałek), część praktyczna,  godz. 13.00, sala nr 11

             2. RL. 26  - 22 czerwca  2021r.( wtorek ), cześć pisemna , godz. 12.00, sala 12


Czytaj więcej o: Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

EGZAMIN MATURALNY 2021

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO  

wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 2021r. 

5 lipca 2021r.

TERMIN POPRAWKOWY

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

2. Absolwent który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowegow terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego,

10 września 2021 r.


Czytaj więcej o: EGZAMIN MATURALNY 2021

Nauczanie hybrydowe

Harmonogram nauczania hybrydowego

w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Jarosławiu

w dniach 17-28 maja 2021 r.

 

 

Klasa

Dni nauki stacjonarnej

( w szkole)

II LO ( trzyletnie)

18,20,25,28 maja

II LO ( czteroletnie)

17,19,26,27 maja

Szkoła Branżowa kl. II

20,21,24 maja

Terapeuta Zajęciowy II sem.

27, 28 maja

I LO (zaoczne)

21 maja

 

Od 31 maja wszyscy wracamy do szkoły, nie obowiązuje już nauczanie zdalne.


Czytaj więcej o: Nauczanie hybrydowe

EGZAMIN MATURALNY 2021

Pobierz Harmonogram egzaminów  maturalnych w 2021r. 

________________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2021 r. 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

2.  Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

3. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 

 Pobierz KOMUNIKAT O PRZYBORACH 2021

 

Jednocześnie informuje się, że szkoła zapewnia Wybrane wzory matematyczne oraz słowniki poprawnej polszczyzny oraz ortograficzne.

W pozostałe przybory proszę zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.


Czytaj więcej o: EGZAMIN MATURALNY 2021