Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JarosławiuStrona główna


Artykuły

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W DNIU 24.06.2022R.

- Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie mechanik motocyklowy - godz. 10.00 sala nr 12

- Szkoła Policealna - klasa druga, sem IV., godz. 16.00 sala nr  15


Czytaj więcej o: ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W DNIU 24.06.2022R.

OGŁOSZENIE

W dniu 17.06.2022r. szkoła przy ul. Poniatowskiego 63 A będzie nieczynna . Proszę o załatwianie pilnych spraw w sekretariacie szkoły przy ul. Paderewskiego 11 A lub pod numerem telefonu 16 624 19 50


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH - CZERWIEC 2022

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2022, TERMIN POPRAWKOWY

5 lipca 2022 r.

ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń

 

TERMIN POPRAWKOWY

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.                              


Czytaj więcej o: WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2022, TERMIN POPRAWKOWY

Informacje dotyczące egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022

OGŁOSZENIE

 

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek szkoła przy ul. Poniatowskiego 63A będzie nieczynna.W dniu 14.04.2022r. ( Wielki Czwartek) proszę o załatwianie pilnych spraw w sekretariacie szkoły  w budynku przy ul. Paderewskiego 11A lub pod numerem telefonu 16 624 19 50

 


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH DLA KLASY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2021/2022

Nauka zdalna