Technik BHP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

 

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Podbudowa programowa: szkoła dające wykształcenie średnie

KWALIFIKACJA -BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:

1) monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3) opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne,

biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;

5) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;

6) organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

POBIERZ PODANIE