OGŁOSZENIE DLA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ORAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Słuchacze , którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2021r. do dnia

11 września 2020r. powinni złożyć do sekretariatu szkoły, deklarację  ( pobraną poniżej) . Brak takiej deklaracji uniemożliwi udział w sesji egzaminacyjnej!

Dotyczy słuchaczy :

- RL.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej

- AU.23- Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

- MG.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających

- Szkoła Policealna dla Dorosłych - terapeuta zajęciowy

Pobierz  deklaracja dla  KKZ

Pobierz deklaracja dla Szkoły Policealnej