Jesteś tutaj: Start / REKRUTACJA 2020/2021


REKRUTACJA 2020/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 OFERTA KSZTAŁCENIA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ( FORMA STACJONARNA I ZAOCZNA)

4-letnie liceum dla dorosłych -szkoła dla osób, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum (od 01.09.2022r.) lub 3-letnią szkołę zawodową (branżową I stopnia)

 - nauka w liceum dla dorosłych trwa 4 lata (8 semestrów) – zależy od wcześniej ukończonej szkoły* i kończy się egzaminem maturalnym:

*osoby po ukończeniu szkoły podstawowej zaczynają naukę od PIERWSZEGO SEMESTRU i ich nauka w liceum trwa 4 LATA, dotyczy również gimnazjum od 2022 roku,
* osoby po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej zaczynają naukę od 
TRZECIEGO SEMESTRU i ich nauka w liceum trwa 3 LATA;

 więcej  o LO w zakładce    http://www.ckziujaroslaw.pl/p,95,forma-stacjonarna lub http://www.ckziujaroslaw.pl/p,96,forma-zaoczna

 

POBIERZ PODANIE

 

 

SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH

 

 • ZAWÓD :TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (3 semestry)

  KWALIFIKACJA -   BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 • ZAWÓD : TERAPEUTA ZAJĘCIOWY  ( 4 semestry)

              KWALIFIKACJA - MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 POBIERZ PODANIE 

 

 KWALIFIKACYJNE  KURSY  ZAWODOWE

 

Zawód: MECHANIK MOTOCYKLOWY

 KWALIFIKACJA - MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

 

Zawód :FLORYSTA

 KWALIFIKACJA - OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

Zawód: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZYCH

 KWALIFIKACJA - FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

 

Zawód: TECHNIK ROLNIK

KWALIFIKACJE:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Zawód: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KWALIFIKACJA - SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

 

Zawód :TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

KWALIFIKACJE:

 AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

ZAWÓD: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

KWALIFIKACJA -MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

ZAWÓD: STOLARZ

KWALIFIKACJA - DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

 

 POBIERZ PODANIE 

 

 SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA (3 lata kształcenia w systemie dziennym)

 

  • stolarz - DRM.04. - wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - POBIERZ
  • mechanik motocyklowy - MOT.04. - diagnozowaie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych - POBIERZ
  • ślusarz - MEC.08 - wykonywanie i naprawa elementow maszyn, urządzeń i narzędzi - POBIERZ
  • operator obrabiarek skrawających - MEC.05 - użytkowanie obrabiarek skrawających - POBIERZ

 

 WZÓR WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ

POBIERZ PODRĘCZNIK KANDYDATA