Sesja styczeń - luty 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE, SESJA STYCZEŃ/ LUTY 2018 

Część praktyczna

Egzamin (symbol kwalifikacji)

Typ egzaminu

Termin

Sala

Liczba zdających

Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

180 min./ 120 min
D

09.01.2019,

godz. 13.00

11

1+2

 

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu danej kwalifikacji 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

 

Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

XXXXXX

 

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.