Jesteś tutaj: Start / E-Learning


E-Learning

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czym jest e-learning?

Jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet. E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dlatego przyjęło nazywać się tę formę nauki "distance learning" (uczenie na odległość), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Sedno wyższości elearningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - na uczącego się. Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. 

Zalety kształcenia na odległość

  • stwarza dogodne warunki do nauki niezależnie od miejsca i czasu
  • charakteryzuje sie bogactwem i róznorodnością form przekazu nauczanego materiału
  • umozliwia bardziej indywidualny kontakt uczestnika kursu z nauczycielem
  • doskonali umiejętności poslugiwania się technologiami informacyjnymi
  • uzupełnia tradycyjne formy kształcenia
  • cieszy się dużym zainteresowaniem, bardzo ciekawa forma zajęć
  • umozliwia poszerzenie wiedzy niezależnie od miejsca i czasu

 

Bogata oferta programowa

Platforma e-learningowa MOODLE to zestaw różnorodnych kursów i szkoleń edukacyjnych na bieżąco aktualizowanych i weryfikowanych. Kursy podzielone są tematycznie w zależności od profili kształcenia i innych programów.

Indywidualny tok nauki

Szkolenia e-learningowe udostępniają nowe możliwości w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia a także wyrównywania zaległości programowych słuchaczy. Prowadzący szkole-nia na bieżąco uwzgl. potrzeby słuchaczy.

Instrukcje multimedialne

Materiały szkoleniowe zawierają także bardzo pomocne instruktaże multimedialne, które w obecnej chwili są lepiej odbierane i częściej wykorzystywane przez słuchaczy. Dodatkowo przygotowują do egzaminów i testów.

Wsparcie specjalistów

Podczas całego okresu trwania określonego cyklu szkolenia na platformie e-learningowej, słuchacze mogą skorzystać ze specjalistyczne-go wsparcia informatycznego zarówno w zakresie kursów jak i porad indywidualnych.

 

Kliknij na ikonę, by wejść na platformę edukacyjną Moodle