Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Artykuły

Plany lekcji na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu informuje,

że  w związku ze zmianami organizacyjnymi zajęcia

w Branżowej Szkole II Stopnia rozpoczną się od 29.09.2022r.

 

Plany lekcji dostępne dostępne w zakładce słuchacz


Czytaj więcej o: Plany lekcji na rok szkolny 2022/2023

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO 2022

Wyniki egzaminu zawodowego 2022 będą dostępne 31 sierpnia 2022 roku (można sprawdzić online po zalogowaniu się do systemu ), natomiast 7 września szkołom zostaną przekazane świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 


Czytaj więcej o: WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO 2022

Nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie technik gazownictwa, ufundowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wręczono nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie technik gazownictwa. Nagrody zostały ufundowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A., spółkę sprawującą patronat nad kształceniem w tym zawodzie, realizowanym w Budowlance i CKZiU w Jarosławiu. Trzej najlepsi uczniowie: Dawid Kuropatwa z klasy IV, Radosław Makowicz z klasy III oraz Kewin Capik z klasy II otrzymali jednorazowe stypendia naukowe w kwocie 1000 zł każde. Dziewięciu uczniów zostało obdarowanych nagrodami rzeczowymi. Nagrody wręczył przedstawiciel GAZ-SYSTEM, kierownik Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarosławiu – Wiesław Hołowacz.
GAZ-SYSTEM wspiera od lat, w ramach patronatu, proces kształcenia techników gazownictwa, umożliwiając nowoczesną i ściśle związaną z branżowym rynkiem pracy formę prowadzenia zajęć zawodowych. Wsparcie ma również wymiar materialny. W tym roku przekazaną przez Patrona kwotę w wysokości 15 000 zł przeznaczono na zakup wyposażenie pracowni gazowniczych oraz organizację kursu spawania metodą TIG.

Czytaj więcej o: Nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie technik gazownictwa, ufundowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH- ROK SZKOLNY 2021/2022

                     Wykaz egzaminów poprawkowych w II, IV i VI semestrze roku szkolnego 2021/2022

Lp.

Klasa

Przedmiot

semestr

Nauczyciel uczący 

Data i godzina

1.

LO I z

matematyka

8II

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

 

fizyka

Ł. Kiełbasa

23.08.2022 r., godz.10.00

   

2

LO II z

matematyka

IV

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

3

j. angielski

M. Szczebiak

25.08.2022 r., godz.10.00

matematyka

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

j. angielski

M. Szczebiak

25.08.2022 r., godz.10.00

4

  LO II

j. angielski

M. Szczebiak

25.08.2022 r., godz.10.00

 

matematyka

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

5

fizyka

Ł. Kiełbasa

23.08.2022 r., godz.10.00

6

 LO III (4)

matematyka

VI

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

7.

j. polski

A. Pawela

25.08.2022 r., godz.10.00

8.

  LO III

j. angielski

VI

M. Szczebiak

25.08.2022 r., godz.10.00

Wykaz uczniów dopuszczonych do egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych ( Szkoła Branżowa) w rok szkolnym 2021/2022 

Lp.

Klasa

Przedmiot

klasa

Nauczyciel

Data i godzina

1.

2Mmg

j. polski

III

A. Pawela

25.08.2022 r., godz.10.00

matematyka

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

Wiedza o społeczeństwie

W. Gut-Siudak

23.06.2022 r., godz.10.00

 

 

 

 

 


Czytaj więcej o: TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH- ROK SZKOLNY 2021/2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W DNIU 24.06.2022R.

- Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie mechanik motocyklowy - godz. 10.00 sala nr 12

- Szkoła Policealna - klasa druga, sem IV., godz. 16.00 sala nr  15


Czytaj więcej o: ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W DNIU 24.06.2022R.

OGŁOSZENIE

W dniu 17.06.2022r. szkoła przy ul. Poniatowskiego 63 A będzie nieczynna . Proszę o załatwianie pilnych spraw w sekretariacie szkoły przy ul. Paderewskiego 11 A lub pod numerem telefonu 16 624 19 50


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH - CZERWIEC 2022

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2022, TERMIN POPRAWKOWY

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM


dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej


1. Część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00


Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.

 

5 lipca 2022 r.

ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń

TERMIN POPRAWKOWY

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.         

 

 

 

                     


Czytaj więcej o: WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2022, TERMIN POPRAWKOWY