Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Artykuły

Wykaz słuchaczy dopuszczonych do egzaminów poprawkowych / w sesji poprawkowej w I, III, V i VII semestrze roku szkolnego 2023/2024

HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH 2023/2024 ( STYCZEŃ 2024)

POWIAT JAROSŁAWSKI - EDUKACJA PRAWNA dla szkół ponadpodstawowych

 

 

Powiat Jarosławski powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda  ("w górę serca") realizację projektu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Celemjest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

 Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej.

Z poważaniem, 

Zespół ds. obsługi punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Stowarzyszenie SURSUM CORDA (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994 (pon.-pt. 8.00-16.00)

pomoc-prawna@sc.org.pl


Czytaj więcej o: POWIAT JAROSŁAWSKI - EDUKACJA PRAWNA dla szkół ponadpodstawowych

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej składam wszystkim pracownikom naszej placówki życzenia sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym. Z okazji święta edukacji, za wzorowe wypełnianie obowiązków oraz działania wzbogacające i usprawniające funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu gratuluję osobom uhonorowanym nagrodą Dyrektora:

Panu Mieczysławowi Balickiemu

Panu Krzysztofowi Bieniarz

Panu Markowi Bieńkowskiemu

Panu Januszowi Frankiewicz

Panu Zbigniewowi Gaciarz

Panu Grzegorzowi Gruszczak

Pani Wioletcie Gut-Siudak

Panu Adamowi Gwóźdź

Panu Markowi Jamrozik

Panu Łukaszowi Kiełbasie

Pani Zdzisławie Matusz

Panu Andrzejowi Mazur

Panu Norbertowi Ośmak

Pani Annie Pawela

Panu Maciejowi Petynia

Pani Bernadetcie Piekuś

Panu Markowi Pilch

Pani Dorocie Pośpiech

Panu Andrzejowi Potocznemu

Panu Jerzemu Radawiec

Pani Magdalenie Szczerbiak

Pani Małgorzacie Wilusz

Do życzeń i nagród dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu dołącza się również dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich Pan Konrad Sawiński. Szczególne podziękowania w dniu święta nauczycieli przekazał:

 Panu Andrzejowi Potocznemu

Panu Piotrowi Raróg

Panu Stanisławowi Cienkiemu

Panu Wiesławowi Oronowiczowi

Panu Pawłowi Lasota

Panu Mariuszowi Wojtuś

Panu Markowi Pilch

Panu Tadeuszowi Żółcińskiemu

Panu Bogdanowi Piganowi

Panu Markowi Jamrozik

Panu Zbigniewowi Gaciarz

Panu Markowi Bieńkowskiemu

 W imieniu pracowników i własnym dziękuję za pamięć i tak miły gest ze strony naszego partnera Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

 Joanna Gierczak

 

 


Czytaj więcej o: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Ogłoszenie

Informuje się słuchaczy, że w zakładce słuchacz dostępne są harmonogramy zajęć na rok szkolny 2023/2024  dla:

-  szkół stacjonarnych

-  szkół zaocznych : LO I z, LO II z, LO IIIz, LO IV z  . Klasa LO I z - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  - semestr I rozpoczyna zajęcia od 22.09.2023r.

- branżowej szkoły II stopnia

- kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych MEC.08 - sem III, AUD. 02 - sem. II, FRK.04- sem. III, OGR . 01- sem. I, BUD.11-sem.II

UWAGA

MEC.08  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn urzadzeń i narzędzi - sem. I  - pierwsze zajęcia odbęda się 30.09.2023r., godz. 8.00  w budynku CKZIU przy ul. Paderewskiego 11 A

BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych  i wykończeniowych - sem. II - zajęcia odbęda się 29.09.2023r., o godz.14.50  w budynku CKZIU przy ul. Paderewskiego 11 A (harmonogram dostępny w zakładce słuchacz)

 

Harmonogramy na cały semestr dla KKZ zostaną udostępione w najbliższym czasie.


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Wykaz słuchaczy dopuszczonych do egzaminów poprawkowych w II, IV i VI i VIII semestrze roku szkolnego 2022/2023

Lp.

Nazwisko i Imię

Klasa

Przedmiot

semestr

Nauczyciel uczący 

Data i godzina

1.

M. Jakub

LO I z

matematyka

II

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

j. angielski

M. Szczerbiak

24.08.2023 r., godz.10.00

2.

B. Sandra

LO II a

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

chemia

M. Sznajder

30.08.2023 r. godz. 10.00

3.

B. Gabriela

LO II a

fizyka

Ł. Kiełbasa

30.08.2023 r. godz. 09.00

4.

P. Patryk

LO II a

j. angielski

IV

M. Szczerbiak

24.08.2023 r., godz.10.00

5.

S. Patrycja

LO II a

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

fizyka

Ł. Kiełbasa

30.08.2023 r. godz. 09.00

7.

M. Daniel

LO II b

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

chemia

M. Sznajder

30.08.2023 r. godz. 10.00

8.

W. Emilia

LO II b

fizyka

Ł. Kiełbasa

30.08.2023 r. godz. 09.00

9.

W. Martyna

LO II b

fizyka

Ł. Kiełbasa

30.08.2023 r. godz. 09.00

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

11.

A. Aneta

LO II z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

G. Paulina

LO II z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

12.

G. Mateusz

LO II z

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

j. angielski

M. Szczebiak

24.08.2023 r., godz.10.00

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

geografia

M. Rodzinka

28.08.2023 r., godz.09.00

13.

P. Hubert

LO II z

 

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

17.

P. Patryk

LO II z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

18.

K. Kornel

LO III

j. polski

VI

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

19.

S. Radosław

LO III

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

20.

G. Daria

LO III z

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

LO III z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

21.

G. Julia

LO III z

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

biologia

M. Sznajder

30.08.2023 r. godz. 10.00

22.

K. Maksymilian

LO III z

j. angielski

M. Szczerbiak

24.08.2023 r., godz.10.00

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

23.

K. Łukasz

LO III z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

24.

Ł. Kacper

LO III z

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

25

P. Karolina

LO III z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

26.

S. Klaudia

LO III z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

27.

W. Anna

LO III z

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

j. angielski

M. Szczerbiak

24.08.2023 r., godz.10.00

28.

C. Aleksandra

  LO IV

j. polski

VIII

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

29.

M. Bartosz

SB II g

matematyka

 

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

30.

S. Hubert

SB II g

matematyka

 

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

31.

S. Patryk

SB II g

matematyka

 

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

32.

W. Jakub

SB II g

matematyka

 

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

33.

W. Sebastian

SB II g

matematyka

 

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

34.

W. Bartosz

SB II g

j. polski

II

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

j. angielski

M. Szcerbiak

24.08.2023 r., godz.10.00


Czytaj więcej o: Wykaz słuchaczy dopuszczonych do egzaminów poprawkowych w II, IV i VI i VIII semestrze roku szkolnego 2022/2023

ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH 2023, TERMIN POPRAWKOWY

EGZAMIN MATURALNY- 2023

Odbiór świadectw maturalnych – 07 lipca 2023r.

 

TERMIN POPRAWKOWY

1.  Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej  (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023 – do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym) i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2023 r.

4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r.

5. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2023 r.


Czytaj więcej o: ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH 2023, TERMIN POPRAWKOWY

ROK W CKZIU

W dniu wczorajszym dzięki gościnności https://www.facebook.com/jokis.jaroslaw w galerii "Projektor" odbył się wernisaż wystawy fotograficznej "Rok w CKZiU" Wystawę będzie można oglądać do 23 lipca 2023r. Serdecznie zapraszamy!


Czytaj więcej o: ROK W CKZIU