Technik rolnik - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JarosławiuTechnik rolnik

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,

b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,

c) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

d) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

 

2) w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:

a) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej,

b) organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.

Pobierz podanie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie