WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO, POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORAZ HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JarosławiuWYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO, POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORAZ HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

Termin wydania zdającym świadectw maturalnych, aneksów i informacji o wynikach

11 sierpnia 2020 r.

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020

31 sierpnia 2020 r.

 

 ZŁOŻENIE pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym(absolwenci wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnejPOBIERZ OŚWIADCZENIE

 do 14 sierpnia 2020 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

 

 Egzamin maturalny przeprowadzany na terytorium Polski

1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja  i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana.