Harmonogramy zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JarosławiuHarmonogramy zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej

Harmonogram zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa II (forma zaoczna)

Harmonogram zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa III (forma zaoczna)