Zmiany w harmonogramie kursu R.16 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JarosławiuZmiany w harmonogramie kursu R.16 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

W harmonogramie kursu R.16 dokonano niewielkich zmian

tj. zmieniono ilość i kolejność zajęć w dniu 23.03.2019 oraz w dniu 13.04.2019

Sprawdź