Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

 

Artykuły

Wyniki tegorocznej matury

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego to 3 lipca 2018 r. 

TERMIN POPRAWKOWY -EGZAMIN MATURALNY 2018

 

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie                  z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej                  i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 10 lipca 2018 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

 

3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2018 r.

 

 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.

 

5. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r.

 

6. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach 21–22 sierpnia 2018 r.

 


Czytaj więcej o: Wyniki tegorocznej matury
Przejdź do - Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III Liceum Ogólnokształcącego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III Liceum Ogólnokształcącego

Dziś tj. 27 kwietnia w naszej szkole miało miejsce uroczyste pożegnanie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Słuchaczom, którzy wyróżnili się dobrymi wynikami w nauce i wzorową frekwencją przyznano nagrody dyrektora. Byli to: Justyna Nykiel, Aneta Pyrczak, Wioletta Skuratko i Jacek Smoliniec.


Czytaj więcej o: Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III Liceum Ogólnokształcącego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego

W najbliższy piątek tj. 27 kwietnia 2018 r w budynku CKZiU przy ul. Poniatowskiego 63 A w sali nr. 1 godz. 14.00 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla słuchaczy klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 


Czytaj więcej o: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego

Harmonogramy egzaminów semestralnych

Od jutra tj. 11 kwietnia rozpoczynają się egzaminy semestralne dla 3 klasy Liceum Ogólokształcącego dla Dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).

 

 


Czytaj więcej o: Harmonogramy egzaminów semestralnych

Wielkanoc 2018

Nowe harmonogramy dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie florysta

W zakładce Słuchacz/ Plany lekcji dostępne są nowe harmonogramy dla KKZ R.26. 

Uwaga: Dla obecnie trwającego kursu R.26 również wprowadzono zmiany


Czytaj więcej o: Nowe harmonogramy dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie florysta

Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu zaprasza szkoły do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą "Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym" . Konkurs odbywa sie tylko na etapie wojewódzkim. Uczestnikami konkursu moga być uczniowie klas VIII szkół podstawowych, klas gimnzjalnych i szkół ponadgimnzajalnych z terenu  wojewódzctwa podkarpackiego. Konkurs trwa od 1 lutego do 15 maja 2018 r. 

Szczegóły konkursu na stronie https://wsse.rzeszow.pl/

Regulamin konkursu

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

Zgłoszenie

 


Czytaj więcej o: Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym