Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

 

Artykuły

Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu zaprasza szkoły do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą "Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym" . Konkurs odbywa sie tylko na etapie wojewódzkim. Uczestnikami konkursu moga być uczniowie klas VIII szkół podstawowych, klas gimnzjalnych i szkół ponadgimnzajalnych z terenu  wojewódzctwa podkarpackiego. Konkurs trwa od 1 lutego do 15 maja 2018 r. 

Szczegóły konkursu na stronie https://wsse.rzeszow.pl/

Regulamin konkursu

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

Zgłoszenie

 


Czytaj więcej o: Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym

Nasza oferta kształcenia

Kręci Mnie bezpieczeństwo Na Stoku

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kreci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Elementem akcji jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, organizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN oraz Fundację PZU. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2002 r. bądź później.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 lutego 2018 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych na adres Komendy Główna Policji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 marca 2018 r., jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Więcej informacji możesz znaleźć tutaj


Czytaj więcej o: Kręci Mnie bezpieczeństwo Na Stoku
Przejdź do - Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec/ lipiec 2018

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec/ lipiec 2018

Informacje na temat składania deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (egzaminu zawodowego) w sesji czerwiec/ lipiec 2018

Osoba, która ukończyła/ ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy składa stosowną deklarację (formularz do pobrania w zakładce słuchacz/ egzamin zawodowy) podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy (Kierownik praktyk).

Deklarację tę składa nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego tj. do dnia 18 lutego 2018 r.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń/luty 2018 r. (termin ogłoszenia wyników: 23 marzec 2018 r.) mogą składać deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji tj. do dnia 30 marca 2018 r.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj

Więcej informacji na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostało umieszczonych w zakładce słuchacz/ egzamin zawodowy.

 

 


Czytaj więcej o: Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec/ lipiec 2018
Przejdź do - Nowe harmonogramy zajęć

Nowe harmonogramy zajęć

Dostępne są już harmonogramy na nowy semestr roku szkolnego 2017/ 2018. Link do nich znajduje się w zakładce "słuchacz".

Harmonogram dla KKZ A.25 (drugi semestr) w przygotowaniu i będzie dostępny w nabliższym czasie.


Czytaj więcej o: Nowe harmonogramy zajęć
Przejdź do - Za kilka dni w naszej szkole rozpoczną się egzaminy z kwalifikacji zawodowych

Za kilka dni w naszej szkole rozpoczną się egzaminy z kwalifikacji zawodowych

Przypominamy, że w najbliższą środę tj. 10 stycznia odbędą się pierwsze egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, będą to egzaminy w części praktycznej. W szczególności:

- Egzamin z kwalifikacji zawodowej A.61 (technik usług kosmetycznych) - godz. 13.00, sala 12, czas trwania egz. 120 min.

- Egzamin z kwalifikacji zawodowej Z.09 (terapeuta zajęciowy) - godz. 13.00, sala 15, czas trwania 180 min.

- Egzamin z kwalifikacji zawodowej Z.13 (technik bezpieczeństwa i higieny pracy) - godz. 13.00, sala 11, czas trwania 120 min.

Każdy zdający powinien mieć przy sobie dowód osobisty, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Dodatkowo zdający egzamin z kwalifikacji Z.13 kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę oraz temperówkę.

11. stycznia będą miały miejsce egzaminy z części pisemnej. Czas trwania 60 min. W szczególności:

- Egzamin z kwalifikacji A.20 (fotograf) - godz. 8.00, sala 10, egz. z wykorzysteniem systemu elektronicznego,

- Egzamin z kwalifikacji Z.13 (technik bezpieczeństwa i higieny pracy)/ R.26 (florysta) - godz. 10.00, sala 10, egz. z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

- Egzamin z kwalifikacji A.62 (technik usług kosmetycznych) - godz. 12.00, sala 3/sala 10, egz. w wykorzystaniem systemu elektronicznego,

- Egzamin z kwalifikacji Z.08 (asystent osoby niepełnosprawnej) - godz. 14.00, sala 1/ sala 15, egz. z wykorzystniem arkuszy egzaminacyjnych,

- Egzamin z kwalifikacji Z.09 (terapeuta zajęciowy) - godz. 14.00, sala 3, egzamin z wykorzystaniem sestemu elektronicznego.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty.

Informacje o kolejnych egzaminach ukażą się za kilka dni, szczegóły dostępne w gablocie szkolnej.


Czytaj więcej o: Za kilka dni w naszej szkole rozpoczną się egzaminy z kwalifikacji zawodowych